Välkommen till Kalmar kommuns sida om föreningsstöd.

×
Information
På dessa sidor finner du information om de olika stöd som föreningar i Kalmar kommun kan söka.
Läs mer:
Föreningsstöd
Inloggning och ansökan
För att kunna ansöka om stöd krävs att er förening är registrerad och att ni fått Användarnamn och Lösen.
Kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen Kaja Holmström på 0480-45 06 07 eller Anna Fransson på 0480-45 06 19 för mer information.
För frågor gällande kulturföreningar, folkets hus och bygdegårdar samt hembygdsföreningar kontakta Kristina Jeppsson
0480-45 06 35 eller Bengt Bergström 0480-45 41 35.
Barn- och ungdomsföreningar Ansökan senast Ansökan
Aktivitets- och ledarstöd (2020) 25 feb. och 25 aug
Lokalstöd (2020) 15 februari
Driftsstöd (2021) 1 september
Föreningar för funktionsnedsatta Ansökan senast Ansökan
Medlems- och verksamhetsstöd (2020) 15 mars
Seniorföreningar Ansökan senast Ansökan
Grund- och medlemsstöd (2020) 15 mars
Generella stöd Ansökan senast Ansökan
Investeringsstöd (2021) 1 september 2020
Projekt- och arrangemangsstöd Ansökan senast Ansökan
Arrangemangsstöd ideella föreningar (2020) Löpande
Projektstöd ideella föreningar (2020) Löpande
Kulturföreningar Ansökan senast Ansökan
Lokalstöd (2020) 15 oktober
Verksamhetsstöd (2020) 15 oktober
Bygdegård-, Folkets Hus och Parkförening Ansökan senast Ansökan
Driftstöd (2020) 1 september
Övriga kulturaktörer Ansökan senast Ansökan
Kulturprojekt - för övriga kulturaktörer (2020) Löpande