Välkommen till Kalmar kommuns sida om föreningsstöd.

×
Information
På dessa sidor finner du information om de olika stöd som föreningar i Kalmar kommun kan söka.
Läs mer:
Föreningsstöd
Inloggning och ansökan
För att kunna ansöka om stöd krävs att er förening är registrerad och att ni fått Användarnamn och Lösen.
Kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen Peter Abelsson på 0480-45 41 35 eller Anna Fransson på 0480-45 06 19 för mer information.
För frågor gällande kulturföreningar, folkets hus och bygdegårdar samt hembygdsföreningar kontakta Kristina Jeppsson
0480-45 06 35 eller Sanna Sjöö 0480-45 41 38.