Cookies (kakor)

Sessionskakor

Denna webbplats använder sig av sessioner för att tillfälligt spara information. En session skapar en fil i en tillfällig katalog på servern där registrerade sessionsvariabler och deras värden lagras. Denna information kommer att finnas tillgänglig på alla sidor under det aktuella besöket.

Majoriteten av sessionsvariabler raderas när användaren loggar ut från webbplatsen. Övriga sessionsvariabler avslutas automatiskt eften en förutbestämd tidsperiod (vanligtvis 20 minuter) eller när användaren stänger sin webbläsare.

För ytterligare information om kakor se Post- och telestyrelsen.

Har ni frågor om innehållet på denna sida, kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen Kaja Holmström 0480-45 06 07 eller Anna Fransson 0480-45 06 19. För frågor gällande kulturföreningar, folkets hus och bygdegårdar samt hembygdsföreningar kontakta Kristina Jeppsson 0480-45 06 35 eller Emma Angelin Holmén 0480-45 06 35.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .